Rudaminos meno mokykloje gyvuoja 4 muzikos skyriai ir 2008 m. rugsėjo 1 dieną įkurta dailės klasė. Muzikos skyriuje mokoma groti smuiku, akordeonu, gitara, pučiamaisiais instrumentais ir fortepijonu. Dailės klasėje mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos ir dailės istorijos.
       Rudaminos meno mokykloje mokosi virš 170 mokinių, dirba 24 aukštos kvalifikacijos pedagogai. Mokyklos vadovybė laikosi nuostatos, kad mokykloje mokiniai įgytų ne tik muzikinį išsilavinimą, bet ir patirtų muzikavimo džiaugsmą. Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai koncertuoja įvairiuose apskrities ir savivaldybės renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose. Yra laimėjimai tarptautiniuose, respublikiniuose piešinių ir muzikos konkursuose.
      Mokykla savo paslaugas teikia ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Jie gali mokytis pagal ankstyvojo muzikinio (1–2 metai), pradinio muzikos ir dailės (3 metai), pagrindinio muzikos ir dailės (4 metai) ugdymo programas bei tęsti mokslą per papildomąją išplėstinio ugdymo programą (2 metai).
       Mokykloje veikia įvairios sudėties ansambliai (vokalinis, smuikininkų ir pučiamųjų instrumentų), akordeonistų orkestras ir Jaunučių bei Jaunių chorai.

 

Bendradarbiavimas:
 
     Rudaminos meno mokykla yra atvira Vilniaus rajono bendruomenei, nuolat bendradarbiauja su kitomis rajono švietimo ugdymo ir kultūros institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis:

 

Rudaminos seniūnija

 Rudaminos F. Ruščico gimnazija

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis

 Skaidiškių mokykla-darželis

 Nemenčinės muzikos mokykla

 Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko vidurinė mokykla

 Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

    

     Mokykla dalyvauja įvairiuose projektuose – įgyvendino vaikų socializacijos metinį projektą “Atraskime vieni kitus” ir vasaros stovyklos projektą “Muzikos takais”.