Tel: +370 5 2505255
Email: meno.rudamina@gmail.com

Teorijos ir choro klasė

Teorijos ir choro metodinės grupės mokytojai:

Genovaitė Kumpienė – solfedžio ir choro mokytoja metodininkė;

Tatjana Kinderevičienė – solfedžio, muzikos istorijos, 

Elžbeta Ivanauskienė – jaunučių choro vyresn. mokytoja, solfedžio mokytoja;

Visi mokyklos mokiniai mokomi muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio. Vaikų muzikinis akiratis plečiamas ir muzikos istorijos pamokose. Mokiniai lanko vokalinį ansamblį, jaunučių ir jaunių chorus. Teorinių dalykų mokytojai organizuoja pažintines-muzikines ekskursijas, veda atviras pamokas, organizuoja muzikinius renginius. Nuo 2006 m. kas antrus metus organizuojamas vaikų chorinės muzikos festivalis „Tau, mamyte“, kuris išaugo į respublikinį ir tapo tradiciniu.

Jaunučių choras (vadovė E. Ivanauskienė) rengia koncertus tėveliams, dalyvauja mokyklos šventėse bei renginiuose. Choras – visų Lietuvos Dainų švenčių dalyvis. 2005 m. ir 2007 m.  dalyvavo respublikiniuose jaunimo menų festivaliuose „Dainuojantis gaidys“.

Vokalinis ansamblis „Geniukai“ (vadovė G. Kumpienė) suburtas 2010 m., rengiantis televizijos konkursui „Dainų dainelė“. Trys kartus iš eilės šis ansamblis dalyvavo finaliniuose „Dainų dainelės“ koncertuose Lietuvos televizijoje. „Geniukai“ koncertuoja mokyklos bei rajono rengiamuose koncertuose ir festivaliuose.

Jaunių choras gyvuoja nuo 2008 m. (vadovė G. Kumpienė). Choras ruošia įvairias, turiningas koncertines programas, sėkmingai dalyvauja koncertuose,  festivaliuose, konkursuose. 2010 m. ir 2011 m. buvo pakviestas į Lietuvos Vakarų krašto dainų šventes. 2011 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių festivalyje–konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ laimėjo I laipsnio diplomą. 2012 m. dalyvavo Respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“, kuriame kolektyvui suteikta I kategorija ir sėkmingai pasirodė Sakralinės muzikos festivalyje–konkurse, skirtame Šv. Cecilijai–mūzų globėjai. 2011 m. ir 2013 m. Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!” dalyviai. 2013 m. Tarptautiniame Sakralinės muzikos konkurse „Auksinė Šalčios juosta” choras tapo III vietos laureatu ir buvo apdovanotas Bronzine Šalčios juosta bei vertingais prizais.

Jaunučių choro vadovė Elžbeta Ivanauskienė. Jame dainuoja Rudaminos meno mokyklos ankstyvojo ugdymo, pirmos, antros ir trečios klasės fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, pučiamųjų instrumentų specialybės mokiniai. Choro repertuare – lietuvių bei kitų tautų kompozitorių kūriniai. Kolektyvas aktyviai koncertuoja mokyklos, rajono ir Respublikos renginiuose.    Dalyvavo respublikiniuose jaunimo menų festivaliuose “Dainuojantis gaidys” (Jašiūnai 2005 m. ir 2007 m.), Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje – 2005 m. ir 2006 m.

Instrumentai

∼  Fortepijonas  ∼  Akordeonas  ∼  Smuikas ∼  Klarnetas ∼  Saksofonas ∼  Fleita ∼  Gitara  

Plačiau
Dailės klasė

 Dailės klasės aprašymas  Nuo 2008 m. Rudaminos meno mokykloje įkurtas Dailės skyrius. Dailės pamokose pradinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo; Pagrindinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos […]

Plačiau
Chorai ir vokaliniai ansambliai

∼  Jaunių choras ∼ Jaunučių choras ∼ Vokalinis ansamblis „Geniukai“

Plačiau
Orkestras ir ansambliai

∼   Akordeonistų orkestras ∼   Smuikininkų ansamblis I-IV kl. ∼   Smuikininkų ansamblis V-VII kl.  ∼  Pučiamųjų instrumentų ansamblis ∼   Fleitininkų ansamblis ∼   Gitaristų ansamblis

Plačiau
Mokyklos konkursai ir festivaliai

∼   „Rudens kaskados“ ∼   „Lenkų kompozitorių kūryba“ ∼   „Šokio ritmu: nuo senovės iki šių dienų“ ∼   „Tau, mamyte“ ∼   „Virpantis pavasaris“ ∼   “Rudaminos akordeono mėgėjų orkestras”

Plačiau