Tel: +370 5 2505255
Email: meno.rudamina@gmail.com

Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje

    I etapas

2011 m. spalio 17 d. Rudaminos meno mokyklos organizuojamame projekte „Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje“, mokiniai iš Rudaminos meno mokyklos ir Ferdinando Ruščico gimnazijos dalyvavo I etape (iš III etapų). Konkurso I etapas kūrybingai vyko F. Ruščico gimnazijoje. Konkurso metu, 20 dalyvių piešė ir tapė pagal paskirtą temą: „Ruduo – Lietuvių liaudies meno motyvais“. Klasėje vyravo rami, kūrybiška atmosfera, o dalyvių veido išraiškos buvo susimąsčiusios ir susikoncentravusios atliekant paskirtą užduotį. Rankose laikyti teptukai, taip greitai dažė, kad net iš šono stebint, atrodė, jog šoka pagal muziką…

   Po dviejų valandų, pasibaigus konkursui, visi dalyviai iškabino savo kūrinius gimnazijos hole. Po nedidelės pertraukėlės, projekto dalyviai buvo paskirstyti į tris grupes, kurie dirbo meninėse dirbtuvėse su kviestiniais drožybos (Kazimieras Ivanauskas – tautodailininkas), tekstilės (Ivona Dakinevič), tapybos (Renata Utovka) specialistais. Drožybos meninėje dirbtuvėje, projekto dalyviai drožė su kaltukais ant paruoštų lentelių savo sugalvotą žodį (savo vardą, šuns vardą, ir t.t.)

   Tekstilės dirbtuvėje, mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvių liaudies audimu ir audimo galimybėmis. Audė ant nedidelių rėmelių su mezgimo siūlais, šakelėmis, juostelėmis, virvutėmis meno kūrinėlį. Ausdami, dalyviai suprato ir pajuto, kad tai yra nelengvas darbas, kuris reikalauja kruopštumo, kantrybės, tikslumo ir fantazijos.

   Tapybos dirbtuvėje, dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvių liaudies vitražų technika, su Šventųjų atvaizdais. Kiekvienas mokinys sukūrė savo vitražą, priduodant jam liaudies meno atmosferą.

   Pasibaigus penkių valandų trukusioms meno dirbtuvėm, dalyviai iškabino savo sukurtus drožybos, tekstilės ir tapybos darbus F. Ruščico gimnazijos hole. Ten pat įvyko apdovanojimai, kur Rudaminos meno mokyklos direktorius, Jurij Krupičevič įteikė dalyviams padėkos raštus ir dovanėles. Po bendros nuotraukos, kupini įspūdžių, informacijos ir džiaugsmo, kad pavyko tiek daug sukurti darbelių ir pakabinti gražią parodą, projekto dalyviai iškeliavo ilsėtis, belaukdami II etapo – eskursijos po muziejus.

 

 Dailės mokytoja Ivona Dakinevič

                                                                                                       

Foto

Video

II etapas    

Spalio 22 d., „Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje“ projekto dalyviai išvyko su Rudaminos meno mokyklos dailės mokytojomis – Ivona Dakinevič ir Renata Utovka į ekskursiją. Tai buvo projekto II etapas. Dalyviai apsilankė Nemenčinės Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje, kur susipažino su liaudies meno ekspozicija. Žiūrėjo parinktą filmuotą medžiagą apie Lietuvių ir Lenkų liaudies menu užsiiminėjusius žmones (drožybos, audimo, siuvinėjimo tautodailininkais). Muziejuje buvo galimybė pažiūrėti kaip audžiama ant senovinių staklių ir net patiems išbandyti šią techniką. Dalyviai išmėgino ir darbą su moliu, pasidarę įdomius molinius suvenyrus, su džiaugsmu  nukeliavo į Čekoniškių verbų ir buities seklyčią. Čia šiltai priėmė etnografė tautodailininkė p. J. Norkūnienė. Čia dalyviai susipažino su verbų ekspoziciją, patys su tautodailininkių pagalba, pynė verbas, gėrė nuostabaus aromato ir skonio žolelių arbatą. Pilni įspūdžių ir informacijos, „naujieji verbų pynimo meistrai“ nukeliavo į Vilniaus Aušros vartų meno galeriją, kur buvo menininko S. Lampicko medžio drožybos paroda „Jausmai medyje“.

     Iš ten, jaunųjų menininkų grupė nuėjo į Lietuvos nacionalinį muziejų. Čia muziejininkė – etninės kultūros specialistė pristatė Lietuvių liaudies meno ekspoziciją. Mokiniams buvo pravesta edukacinė pamokėlė apie Lietuvių liaudies ornamentų simboliką. Pagal savo skonį ir įgytas žinias, pasidarė liaudies kryžiukus iš magnetukų.

     Po įdomios, pilnos kūrybiškumo ir meniškumo dienos, mokiniai „uždarė“ II projekto etapą, apibendrinant grupine nuotrauka.

   Foto

 III etapas 

Lapkričio 25 d. Rudaminos meno mokyklos aktų salėje įvyko projekto „Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje“ III etapas- nugalėtojų paskelbimas ir dovanų įteikimas.

   III-ame etape vyko baigiamasis renginys apibendrinantis visa projektą. Renginio metų visi projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei diplomais. Diplomo įteikimo ceremonijos metų koncertavo Rudaminos meno mokyklos muzikos skyriaus mokiniai. Po renginio įvyko projekto rezultatų aptarimas. Užsibrėžti projekto tikslai buvo įgyvendinti – šiuolaikinis jaunimas paskatintas domėtis protėvių meniniu palikimu, ir pastūmėtas perteikti įgytas žinias savo kūryboje. Patobulinti jaunųjų talentų meniniai gebėjimai, siekiant meno aukštumų, puoselėjant pagarbos jausmą išlikusiam kultūros paveldui.

     Projekto dalyviams buvo įteikti diplomai bei geros ir praktiškos dovanos.

 

Projekto LAUREATAI

Tapybos meno dirbtuvių laureatė – Beata Markevič (RMM)

Tekstilės meno dirbtuvių laureatas – Dominykas Aidukonis (RMM)

Drožybos meno dirbtuvių laureatė – Kamila Sipovič (RMM)

 

Projekto DIPLOMANTAI

Diplomą gavo už puikų darbą tapybos meno dirbtuvėse:

Dorota Golubovska (RMM)

Justina Okulevič (RMM)

Eva Dulko (RMM)

Marta Aleksandrovič (RMM)

 

Diplomą gavo už puikų darbą tekstilės meno dirbtuvėse:

Diana Kurmel (F. Ruščico gimnazija)

Izabela Andžijevskaja (RMM)

Elana Vanifatova (F. Ruščico gimnazija)

Agata Barkovska (F. Ruščico gimnazija)

Gitana Cybulskaitė (RMM)

Radoslav Višnevski (RMM)

 

Diplomą gavo už puikų darbą drožybos meno dirbtuvėse:

Povilas Nariūnas (RMM)

Vladislav Malinovski (RMM)

Eva Poplavska (F. Ruščico gimnazija)

Karolina Parfenčik (F. Ruščico gimnazija)

Bartoš Paukštelo (RMM)

 

Projekto I etapo, konkurso „Ruduo – Lietuvių liaudies meno motyvais“ nugalėtojai:

Povilas Nariūnas (RMM)

Eva Dulko (RMM)

Bartoš Paukštelo (RMM)

 


Dailės skyriaus mokytoja Ivona Dakinevič

 Foto 

 Projekto „Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje“

tikslai ir uždaviniai:

Šiuo projektu siekiama sudominti šiuolaikinį jaunimą domėtis protėvių meniniu palikimu, skatinti perteikti šias žinias savo kūryboje, ugdyti jaunųjų talentų meninius gebėjimus, siekiant meno aukštumų, puoselėti pagarbos jausmą išlikusiam kultūros paveldui, skatinti meninę edukaciją Lietuvos regionuose.
Projekto metu planuojama organizuoti moksleivių (13-18 metų) dailės konkursą, kurio metu bus atrenkami gabiausi mokiniai, toliau dalyvausiantys tolesnėse projekto veiklose: nugalėtojai dalyvaus ekskursijoje į etnografines vietoves ir muziejus, pristatančius protėvių kūrybą, vėliau kartu su kviestiniais tautodailės specialistais dalyvaus MENINĖSE DIRBTUVĖSE, o finale bus surengta Meninių dirbtuvių kūrinių paroda, viešinanti šį projektą, įgytas jaunųjų talentų žinias ir patirtis.
Projekto uždaviniai:
1. Supažindinti jaunąją kartą su protėvių kūrybinių palikimu (lietuvių liaudies meno kūriniais);
2. Supažindinti jaunuosius menininkus su pagrindiniais lietuvių liaudies meno pavyzdžiais ir amatais;
3. Skatinti domėtis turtingu Lietuvos etnografinių paveldu, taikyti protėvių kūrybinį palikimą savo kūryboje (tiek tiesiogiai naudojant liaudies technikas, tiek interpretuojant ir pritaikant šiuolaikiniame mene);
4. Plėtoti moksleivių meninę saviraišką, lavinti kūrybiškumą bei meninius gebėjimus.  

 

Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai:
Projektas numatomas įgyvendinti tokiais etapais:
 1. Rugsėjo 1-20 d. numatoma aktyvios viešinimo kampanijos veiklos II etapas: informavimas apie būsimą dailės konkursą potencialiems dalyviams. Informacija bus patalpinta Rudaminos meno mokyklos elektroninėje svetainėje http://www.rudamina-mem.vilniausr.lm.lt/; Vilniaus rajono savivaldybės elektroninėje svetainėje http://www.vilniaus-r.lt, kitose elektroninėse svetainėse; taip pat informacija apie dailės konkursą bus skleidžiama masinių informacijos priemonių kanalais.
2. Rugsėjo 26-29 d. numatomas dailės konkurso organizavimas.
3. Rugsėjo 30 d. dailės konkursas. Vieta – Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos salė.
4. Spalio 3-7 d. numatomas konkursinių darbų parodos rengimas, diplomų ir apdovanojimų rengimas.
5. Spalio 3-7 d. numatoma viešinimo kampanija: informavimas apie būsimą dailės konkurso darbų parodą. Renginys bus viešinamas elektroninėmis priemonėmis, tinklalapiuose, vietinėje žiniasklaidoje ir radijo stotyse.
6. Spalio 10-14 d. numatoma konkursinių darbų paroda, laureatų, dalyvausiančių tolimesnėse projekto veiklose, paskelbimas ir apdovanojimų, diplomų bei padėkos raštų įteikimas konkurso dalyviams. Vieta – Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos salė.
7. Spalio 22 d. numatoma ekskursija į etnografines vietoves ir muziejus, pristatančius protėvių kūrybą.
8. Spalio 24-28 d. numatoma viešinimo kampanija: informavimas apie būsimą Meninių dirbtuvių darbų parodą. Renginys bus viešinamas elektroninėmis priemonėmis, tinklalapiuose, vietinėje žiniasklaidoje ir radijo stotyse. 
9. Spalio 29 d. numatomas darbas su kviestiniais specialistais. Vieta – Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija.
10. Lapkričio 2-25 d. numatoma Meninių dirbtuvių rezultatų paroda. Vieta – Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija ir Rudaminos meno mokykla.
11. Lapkričio 7-18 d. lankstinukų apie projekto rezultatus ir projekto vykdytojus leidybos paslaugų pirkimas (viešasis pirkimas) ir lankstinukų leidyba.
12. Lapkričio 25 d. numatomas finalinis projekto koncertas, kuriame dalyvaus Rudaminos meno mokyklos muzikos kolektyvai. Vieta – Rudaminos kultūros centras.
13. Lapkričio 28-30 d. numatomas projekto aptarimas. 
Instrumentai

∼  Fortepijonas  ∼  Akordeonas  ∼  Smuikas ∼  Klarnetas ∼  Saksofonas ∼  Fleita ∼  Gitara  

Plačiau
Dailės klasė

 Dailės klasės aprašymas  Nuo 2008 m. Rudaminos meno mokykloje įkurtas Dailės skyrius. Dailės pamokose pradinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo; Pagrindinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos […]

Plačiau
Chorai ir vokaliniai ansambliai

∼  Jaunių choras ∼ Jaunučių choras ∼ Vokalinis ansamblis „Geniukai“

Plačiau
Orkestras ir ansambliai

∼   Akordeonistų orkestras ∼   Smuikininkų ansamblis I-IV kl. ∼   Smuikininkų ansamblis V-VII kl.  ∼  Pučiamųjų instrumentų ansamblis ∼   Fleitininkų ansamblis ∼   Gitaristų ansamblis

Plačiau
Mokyklos konkursai ir festivaliai

∼   „Rudens kaskados“ ∼   „Lenkų kompozitorių kūryba“ ∼   „Šokio ritmu: nuo senovės iki šių dienų“ ∼   „Tau, mamyte“ ∼   „Virpantis pavasaris“ ∼   “Rudaminos akordeono mėgėjų orkestras”

Plačiau