Reikalingi dokumentai

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS Mokiniai į Vilniaus rajono Muzikos, meno mokyklas priimami pateikę šiuos dokumentus: 1. nustatytos formos tėvų (globėjų) prašymą : 2. vaiko asmens dokumento kopiją; 3. pažymą apie mokymosi pasiekimus, … Tęskite Reikalingi dokumentai skaitymą