Tel: +370 5 2505255
Email: meno.rudamina@gmail.com

Dailės klasė

 Dailės klasės aprašymas

 Nuo 2008 m. Rudaminos meno mokykloje įkurtas Dailės skyrius. Dailės pamokose pradinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo; Pagrindinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo, grafikos, tekstilės ir dailės istorijos.

Piešimas – vaizduojamosios dailės šaka. Tai priemonė kurti vaizdą, naudojantis bet kurias priemones ir technologijas. Pamokų metu, piešiant mokomasi analizuoti perspektyvas, piešiamos žmogaus atskiros veido detalės (gipsiniai modeliai), įvairiais rakursais piešiami portretai, žmogaus figūros greiti piešiniai, natiurmortai, kuriuos piešiant naikinama arba kuriama erdvės iliuzija, analizuojama elipsė ir apskritimas, lavinama vaizduotė, analizuojami tonai, piešiant sudėtingus natiurmortus, akcentuojamas grafiškumas, tapybiškumas, geometrinis struktūriškumas, šviesa. Pagrindinės priemonės: grafitinis pieštukas, anglis, plunksnarašalas, spalvoti pieštukai, pastelės.

image001Kolonos kapitelis

Tapyba – vaizduojamosios dailės šaka, kurioje meninis vaizdas kuriamas plokštumoje įvairių spalvų dažais. Tapybos kūrinio kompozicijos elementai: koloritaspiešinys, šešėliavimas, potėpis, faktūra. Svarbiausia išraiškos priemonė yra spalva. Pamokos metu mokiniai supažindinami su perspektyvos dėsniais, plastinės raiškos priemonėmis, su spalvotyra, komponavimo metodais…

 image002Vincent van Gogh, ,,Irisai”

Kompozicija – meno kūrinio elementų išdėstymas, jų tarpusavio ryšys ir santykis su visuma. Dailės kompozicija sukuriama kontrastuojant, harmonizuojant, bei akcentuojant plastinės raiškos priemones (linijas, plokštumas, tūrius, spalvas, šviesą, šešėlius), nustatant vaizdo dalių proporcijas ir ritmą. Pamokos metu mokiniai supažindinami su grafinėmis ir lipdymo technikomis, grafinės plastikos išraiškomis, su pagrindiniais kompozicijos principais. Konstravimo pamokose, daug dėmesio skiriama plokštuminėms ir erdvinėms kompozicijoms, naudojamos įvairios tradicinės ir netradicinės medžiagos.

image003Vasilij Kandinskij, ,,Abstrakcijos”

Grafika – vaizduojamosios dailės šaka, kurios meninio vaizdo pagrindą sudaro piešinys. Svarbiausios meninio vaizdo kūrimo priemonės yra kontūrinė linija, juodų ir baltų dėmių deriniai, štrichas ir medžiaga, kurioje piešiama ar spausdinama. Pamokų metu mokiniai supažindinami su pagrindinėmis grafikos rūšimis, technikomis, priemonėmis, įrankiais. Dirbama su tušu, atliekama frotažo, gratažo, kalkografijos, monotipijos ir linoraižynio technika….

image004Aldona Skirutytė, „Mano ežerėliai“, linoraižinys

Tekstilė – viena iš taikomosios dailės rūšių, menas arba amatas, kaip žaliavą naudojantis natūralų arba sintetinį pluoštą, iš kurių gaminami dekoratyviniai ar praktiškai pritaikomi dirbiniai. Šio meno gaminys irgi yra vadinamas tekstile. Pamokos metu mokiniai supažindinami su tekstilės specifika, technikų įvairovę. Mokiniai audžia, atlieka kūrinius batikos, senilo, vilnos vėlimo technika, dažo ant šifono, kūria erdvinius kūrinius su medžiagomis ir viela.

image006Sofija Kanaverskytė, ,,Akvariumas“, batikos technika

Dailėtyra – tai mokslas, tiriantis dailę. Ją sudaro dailės istorija, dailės teorija bei dailės kritika. Kiekvienais mokslo metais dailėtyra integruojama su menine raiška (kompozicija, tapyba, grafika), nes toks dalyko integravimas padeda ugdyti mokinių kūrybiškumą, fantaziją, padeda meno istoriją suvokti giliau ir greičiau. Dailės istorijos mokomasi nuo IV iki VII klasės. Pamokose mokiniai supažindinami su įvairių šalių ir epochų meno istorinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, lietuvių liaudies meno, pasaulio kultūros žinovais ir skleidėjais, su žymiausiais, pasaulinę šlovę pelniusių menininkų darbais. Ugdytiniai mokomi atpažinti meno stilius, kūrybiškai juos pritaikyti savo darbuose.

Instrumentai

∼  Fortepijonas  ∼  Akordeonas  ∼  Smuikas ∼  Klarnetas ∼  Saksofonas ∼  Fleita ∼  Gitara  

Plačiau
Dailės klasė

 Dailės klasės aprašymas  Nuo 2008 m. Rudaminos meno mokykloje įkurtas Dailės skyrius. Dailės pamokose pradinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo; Pagrindinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos […]

Plačiau
Chorai ir vokaliniai ansambliai

∼  Jaunių choras ∼ Jaunučių choras ∼ Vokalinis ansamblis „Geniukai“

Plačiau
Orkestras ir ansambliai

∼   Akordeonistų orkestras ∼   Smuikininkų ansamblis I-IV kl. ∼   Smuikininkų ansamblis V-VII kl.  ∼  Pučiamųjų instrumentų ansamblis ∼   Fleitininkų ansamblis ∼   Gitaristų ansamblis

Plačiau
Mokyklos konkursai ir festivaliai

∼   „Rudens kaskados“ ∼   „Lenkų kompozitorių kūryba“ ∼   „Šokio ritmu: nuo senovės iki šių dienų“ ∼   „Tau, mamyte“ ∼   „Virpantis pavasaris“ ∼   “Rudaminos akordeono mėgėjų orkestras”

Plačiau