Moksleivių dainų šventė 2016


 

TU MUMS VIENA

  TU – mums viena, TĖVYNE,

Mes iš Tavęs visi ateinam

 Ir grįžtam į Tave visi.

                                                          Savaip kiekvienas šventą Tavo slenkstį pabučiavę

     Dainų šventė –tai prasminga senųjų tradicijų tąsa:bendros tautos kultūros, istorijos, patirties. Ji mus visus vienija ir sutelkia naujiems siekiams. Džiaugiasi vaikų širdys, dainų šventė juos suartina, teikia pasididžiavimą mūsų Tėvyne ir jos jaunąja karta. Su vaikais ir jaunimu siejama šiandiena ir ateities viltys. Dainuojantys, grojantys ir kuriantys vaikai yra pagrindas būsimos kūrybingos ir moralios visuomenės.

     Liepos pradžioje įvyko respublikinė moksleivių dainų šventė,,Tu mums viena“. Praėję kolektyvų atrankos konkursus, į šventę buvo pakviesti Rudaminos meno mokyklos jaunių choras (mokytoja G.Kumpienė) ir akordeonistų orkestras (mokytojas B.Voicinovič). Pasipuošę gyvų lauko gėlių vainikais, choristai dalyvavo dainų dienos koncerte Vingio parke,nors dangus dažnai prapliupdavo lietumi, tačiau vaikai liko patenkinti ir darniai traukė puikiai išmoktus kūrinius. Šv.Jonų bažnyčioje akordeonistai atliko gražiausius lietuvių bei užsienio kompozitorių kūrinius.

     Šios dainų šventės akordai dar ilgai skambės ne tik dalyvių , bet ir klausytojų širdyse.

                                                                       Mokytoja Genovaitė Kumpienė