Vilniaus r. Rudaminos meno mokykloje skambėjo „Dainų dainelė“


„Aš padainuosiu dainų dainelė, aš dainų bernužėlis“, Vilniaus r. Rudaminos meno mokykloje skambėjo„Dainų dainelė“

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė” tai vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. „Dainų dainelė“ siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius.

2015 gruodžio 16 d. Rudaminos meno mokyklojevyko Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas, kuriame dalyvavo gausus būrys moksleivių iš Vilniaus r. darželių – lopšelių, progimnazijų, gimnazijų, muzikos ir meno mokyklų. 

Dalyvius vertino garbi komisija: Jolanta Čiurilaitė, operos solistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė – komisijos pirmininkė; JaroslavasCechanovičius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas ir dr. GabrielJanMincevič, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Reprezentacinio lenkų dainų ir šokio ansamblio „Wilenszczyzna“ vadovas.

Šiais metais į Vilniaus r. etapo konkursą buvo paduotos 48 paraiškos. Iš jų 33 solistai ir 15 ansamblių.Sveikinamelaimėtojus, kurie galės dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso “Dainų dainelė” III etape 2016 m. sausio 12 d. Šalčininkų Lietuvos 1000-mečio vidurinėje gimnazijoje

Agnietė Vyskupaitytė, Pagirių muzikos mokykla, vadovė – Nijolė Čičinskienė

Vokalinis ansamblis „Muzikos garsai“, Pagirių muzikos mokykla, vadovė – Nijolė Čičinskienė

Agata Razgūnaitė, Nemenčinės muzikos mokykla, vadovė – Natalija Sosnovskaitė

Viktorija Šareiko, Nemenčinės muzikos mokykla, vadovė – Natalija Sosnovskaitė

Vokalinis ansamblis „Geniukai“, Rudaminos meno mokykla, vadovė – Genovaitė Kumpienė

Merginų vokalinis ansamblis, Nemenčinės muzikos mokykla, vadovas – Ramūnas Juknevičius

Estela Marcinkevičiūtė, Pagirių muzikos mokykla, vadovė – Nijolė Čičinskienė

Elena Galin,Nemėžiošv. Rapolo Kalinausko gimnazija, vadovė – Ana Jusevič

Maiklas Jurgo, Pagirių muzikos mokykla, vadovė – Judita Angelė Ušinskaitė

JulijanGermanovič, Nemenčinės muzikos mokykla, vadovė – Natalija Sosnovskaitė

Vilniaus rajono mokyklų mokiniai – „Dainų dainelės” finaliniuose koncertuose