“Talentų kaleidoskopas ONLINE”

Atrodo, visada skambėjusi Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla tyli nuo lapkričio mėnesio. Pamokos mokykloje nevyksta, niekas negroja, nedainuoja, nepiešia. Tačiau visam darbui persikėlus į nuotolį, kūrybinis procesas neužgęso. Tai ypač buvo jaučiama šių metų vasario ir kovo mėnesį, kai visi mokiniai ir mokytojai įsitraukė į Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos renginį „Talentų kaleidoskopas ONLINE“. Renginys organizuojamas pirmą kartą ir jame galėjo dalyvauti muzikos ir dailės klasių moksleiviai.


Naują iššūkį imi?
Na, parodyk ką gali?
Sugalvok, kad būtų faina
Susitiksime ONLINE!

Šis „Talentų kaleidoskopo ONLINE“ moto kvietė dalyvius parengti trumpą filmuotą vaizdo medžiagą, kurioje kiekvienas pristatytų savo mėgstamą veiklą. Kad organizatoriams būtų lengviau sugrupuoti atsiųstus vaizdelius, mokiniams buvo pasiūlyti kriterijai, pagal kuriuos kiekvienas dalyvis galėjo atskleisti savo talentą. Mokiniai galėjo groti, piešti įvairiomis technikomis, dainuoti, šokti, sportuoti, parodyti kulinarinius gebėjimus, pademonstruoti augintinio muzikalumą ar režisūrines idėjas. Visas procesas nuo idėjos iki išpildymo skirtas atskleisti mokinių kūrybiškumą ir individualumą, pasitelkiant informacines technologijas skatinti eksperimentuoti ir kurti, bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su bendraamžiais ir mokyklos bendruomene. Kad nepasiklystų kūrybiniuose sumanymuose, visą filmuotos medžiagos rengimo laiką mokiniai konsultavosi su savo mokytojais, o mokytojai stengėsi įtraukti ir mokinių tėvelius, kurie neretai atliko operatorių vaidmenį.

„Talentų kaleidoskopo ONLINE“ įžanginiame video pasirodo ir renginio
organizatoriai Rudaminos meno mokyklos direktorius Jurij Krupičevič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ivona Chodorovič,
fortepijono mokytoja Rita Pušinskienė,
akordeono mokytoja Sigita Rozova,
fleitos mokytoja Agnietė Ivanauskaitė,
choro ir teorijos mokytoja Tatjana Kinderevičienė,
smuiko mokytoja Svetlana Mikelskaitė ir dailės mokytoja Renata Utovka.

O visiems „Talentų kaleidoskopo ONLINE“ dalyviams už nuoširdų dalyvavimą įteikiamos padėkos ir atminimo dovanėlės.

Rudaminos meno mokykla pristato trumpą mokinių dalyvaujančių  renginyje „Talentų kaleidoskopas online“ vaizdo įrašą:

Pilnas mokinių pasirodymas, pagal kategorijas, bus išsiųstas mokiniams asmeniškai.

Fortepijono vyresnioji mokytoja
Rita Pušinskienė