Tėvų ir mokinių dėmesiui!

Pranešame, kad muzikos ir dailės skyriuose ugdymas AMU, pradinių, pagrindinių ir išplėstinių klasių mokiniams vyksta tik nuotoliniu būdu.