Rytų Lietuvos meno mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkursą „PRAEITIS DABARTYJE“

2020 m. sausio mėnesį, Rudaminos meno mokyklos dailės metodinės grupės mokytojai – Ivona Dakinevič, Renata Utovka, Aleksandr Subotkevič suorganizavo Rytų Lietuvos meno mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkursą „PRAEITIS DABARTYJE“. Kovo mėnesį turėjo vykti konkurso kūrybinių darbų komisijos vertinimas, o kadangi Lietuvoje buvo įvestas karantinas, konkurso vertinimas ir parodos atidarymas buvo nukeltas į birželio mėnesį.
Birželio 4 d. Rudaminos meno mokykloje, direktoriaus sudaryta komisija vertino mokinių konkursui sukurtus meno kūrinius.
Konkurso tikslas buvo – kūrybiškai paminėti Lietuvos tautodailės metus; konkurso uždaviniai – padėti atsiskleisti mokinių meniniams gebėjimams; skatinti mokinius domėtis savo krašto tautodailės istorija; ugdyti kūrybiškumą; skatinti meno mokyklų dailės ir muzikos skyrių integraciją bei meno mokyklų bendradarbiavimą. Besiklausydami įrašo, mokiniai buvo skatinami kurti – piešti, tapyti, išlaisvinti savo vaizduotę, muziką paversti vaizdais.
„Praeitis dabartyje“ konkursu siekėme paskatinti meno mokyklų dailės skyrių mokinius besiklausant tautiškos muzikos, kūrybiškai pavaizduoti tautodailę, suvokti tradicinės dailės ir amatų kultūrinę ir meninę vertę. Mokiniai galėjo rinktis atlikti darbus – piešimo, tapybos, grafikos ar keramikos technikomis. Meno kūriniai buvo vertinami pagal nustatytas mokinių amžiaus grupes: 8 – 10 m.; 11 – 14 m.; 15 m. ir vyresni.Konkurse dalyvavo Pagirių meno mokyklos ir Rudaminos meno mokyklos mokiniai.

Vertinimo komisija:

Ivona Dakinevič, Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos dailės vyresnioji mokytoja;
Renata Utovka, Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos dailės mokytoja;
Aleksander Subotkevič, Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos dailės mokytojas.

Konkurso nugalėtojai ir nominantai:

Tapyba
I grupė 8-10 m.;
I vieta Sonia Abdurachmanova, „Sena Lietuva“ , dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Prie Nemunėlio“, atlikėjos Marika Utovka, Vanesa Kulnis, Izabella Guščo, mokytojos Oksana Tunevič, Rasa Šimkienė, Agnietė Ivanauskaitė.
II vieta Miglė Veščiūnaitė„Mano protėvių gyvenvietė“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič.
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šokinėjo trepinėjo“, atlikėja Anastasija Klimuk, mokytoja Sigita Rozova.
III vieta Irma Blazarėnaitė, „Tautinių ornamentų piešinys“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič.
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Prie Nemunėlio“, atlikėjos Marika Utovka, Vanesa Kulnis, Izabella Guščo, Muzikos mokytojos Oksana Tunevič, RasaŠimkienė, Agnietė Ivanauskaitė.

II grupė 11-14 m.;
I vieta Akvilė Bogdevičiūtė, „Praeitis – dabartis“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šoka kiškis, šoka lapė“, atlikėjas Povilas Palaima, mokytoja Sigita Rozova
II vieta Ksenija Neverovskaja, „Saulėlydis pelkėje“, dailės mokytojas Aleksandr Subotkevič. Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šoka kiškis, šoka lapė“, atlikėjas Povilas Palaima, mokytoja Sigita Rozova
III vieta Damian Blizniukevič, „Praeityje“, dailės mokytojas Aleksandr Subotkevič. Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šokinėjo trepinėjo“, atlikėja Anastasija Klimuk, mokytoja Sigita Rozova

Piešimas
I grupė 8-10 m.;
I vieta Greta Pavtel, „Miško kryžiai“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjai Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė
II vieta Jolita Seniut „Magiškas kuparas“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjas Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė
III vieta Adriana Atmanovič „Stogastulpis“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjas Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė

II grupė 11-14 m.;
I vieta Adrian Rinkevič, „Lietuviška liepa“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šokinėjo trepinėjo“, atlikėja Anastasija Klimuk, mokytoja Sigita Rozova.
II vieta Edvin Masiukevič, „Liaudies šokiai gamtoje“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Čiužela“, atlikėjai RMM Jaunių choras, vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė
III vieta Kamilė Gilevič, „Kaimo darbai“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjas Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė.

Grafika
I grupė 8-10 m.;
I vieta Elija Lubytė, „Mūsų tautos menas“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Prie Nemunėlio“, atlikėjos Marika Utovka, Vanesa Kulnis, Izabella Guščo, mokytojos Oksana Tunevič, Rasa Šimkienė, Agnietė Ivanauskaitė.
II grupė 11-14 m.;
I vieta Kamilia Julija Koženevska, „Praeities pasivažinėjimas“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Kūlautuvos maršas“, atlikėja Beatričė Graziano mokytoja Lina Šernienė
II vieta Elinga Bruzgaitė, „Senelės rankų darbas“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Čiužela“, atlikėjai RMM Jaunių choras, vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė.
III grupė 15m. ir vyresni
I vieta Karolina Rulytė, „Architektūros paveldas“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Šoka kiškis, šoka lapė“, atlikėjas Povilas Palaima, mokytoja Sigita Rozova.
II vieta Viktorija Raškevičiūtė, „Liaudies gyvenimas“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjas Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė.
III vieta Emilija Grablevskytė, „Šventė mieste“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Kūlautuvos maršas“, atlikėja Beatričė Graziano mokytoja Lina Šernienė.

Keramika
II grupė 11-14 m.;
I vieta Urtė Grigaravičiūtė, „Šventos ugnies sergėtoja“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas atlikėja Beatričė Graziano mokytoja Lina Šernienė.
II vieta Odilija Lisauskaitė, „Mergelė“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Prie Nemunėlio“, atlikėjos Marika Utovka, Vanesa Kulnis, Izabella Guščo, mokytojos Oksana Tunevič, Rasa Šimkienė, Agnietė Ivanauskaitė.
III vieta Kamėja Ježovaitė, „Motina laukianti Kastyčio“, dailės mokytoja Renata Utovka
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjai Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė

Nominacijos
Už piešinio koloritą“ Andrėja Matuiza, dailės mokyt. Pavel Bota Pagirių meno mokykla
Muzikinio kūrinio pavadinimas „Čiužela“, atlikėjai RMM Jaunių choras, vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė
Už puikų temos atskleidimą“ Vytė Brežinskaitė, „Namo šiluma“, dailės mokytojas Aleksandr Subotkevič RMM, Muzikinio kūrinio pavadinimas „Prie Nemunėlio“, atlikėjos Marika Utovka, Vanesa Kulnis, Izabella Guščo, mokytojos Oksana Tunevič, Rasa Šimkienė, Agnietė Ivanauskaitė.
Už puikų technikos valdymą“ Ksenija Neverovskaja, „Šv. Jurgis“, dailės mokytoja Renata Utovka RMM, Muzikinio kūrinio pavadinimas Beatričė Graziano mokytoja Lina Šernienė.
Už piešinio meniškumą“ Dominyka Žemblauskaitė, „Lietuvių liaudies apranga“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič RMM, Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjai Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė
Už kruopštumą“ Sintija Šeputytė, „Eilinė diena Aukštaitijos kaime“, dailės mokytoja Ivona Dakinevič RMM, Muzikinio kūrinio pavadinimas „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“, atlikėjai Nikita Verbickij ir Beatričė Graziano, mokytojos Sigita Rozova, Lina Šernienė
Už turtingą spalvinę gamą“ Nikita Verbickij, „Senovėje“, dailės mokyt. Renata Utovka RMM Muzikinio kūrinio pavadinimas „Čiužela“, atlikėjai RMM Jaunių choras,vadovė Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Milena Uscilienė

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus bei visus konkurse dalyvavusius mokinius!

Nuoširdžiai dėkojame Rudaminos meno mokyklos muzikos mokytojams – Sigitai Rozovai (akordeono vyresn. mokytoja), Oksanai Tunevič (smuiko mokytoja metodininkė), Genovaitei Kumpienei (solfedžio ir choro mokytoja metodininkė), Linai Šernienei (smuiko mokytoja metodininkė) ir Milenai Uscilienei (koncertmeistrė) už bendradarbiavimą ir mokinių paruošimą muzikiniams kūriniams.

Ačiū muzikos skyriaus mokiniams už gražius ir kokybiškus sugrotus Lietuvių liaudies muzikinius kūrinius, pagal kuriuos kūrė jaunieji dailininkai.

Rudaminos meno mokyklos dailės metodinės grupės pirmininkė
Vyresn. dailės mokytoja Ivona Dakinevič

Kviečiame pasigrožėti parodą paspaudus nuorodą žemiau.

https://www.facebook.com/pg/meno.rudamina/photos/?tab=album&album_id=3066537820101626