Konkurso „Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų“ parodos atidarymo šventė

          2018 m.  vasario mėn. Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos dailės mokytojai Ivona Dakinevič, Renata Utovka ir Pavel Bota suorganizavo Vilniaus regiono mokinių kūrybinių darbų konkursą „ATKURTAI LIETUVOS VALSTYBEI – 100 METŲ“.
          Konkurso tikslas buvo perteikti modernios Lietuvos sėkmės istoriją bei svarbiausius laimėjimus kūryboje, uždaviniai – padėti atsiskleisti meniniams mokinių gebėjimams; skatinti mokinius domėtis savo krašto istorija; pažinti šalies laimėjimus ir herojus, skleidžiančius Šimtmečio istorinį pasakojimą.           
          Kovo 13d. Rudaminos meno mokykloje įvyko konkurso parodos atidarymo šventė bei nugalėtojų apdovanojimai. Muzikos skyriaus mokiniai visus dalyvius pasveikino atlikdami muzikinius kūrinius, o dailės VI klasės mokinė Viktorija Pročuchanova pristatė prezentaciją apie  XX–XXI a. žymiausius Lietuvos dizainerius.
          Konkurse dalyvavo mokiniai iš Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos; Kalvelių S.Moniuškos gimnazijos; Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos; Rudaminos F. Ruščicos gimnazijos ir Rudaminos meno mokyklos. Iš viso buvo atsiusta apie 70 darbu. Konkurse dalyvavo piešimo ir tapybos technikomis atlikti darbai, bei molio dirbiniai. Piešiniuose ir keramikos darbuose mokiniai pavaizdavo Lietuvos vėliavą, herbą, tautinius rūbus, žymiausias vietas ir pastatus, laisvę simbolizuojančius ženklus.
         Darbus vertino organizatorių sudaryta vertinimo komisija, kuri vertino kūrybinius darbus (piešimas, tapyba ir keramika) pagal nustatytas tikslines grupes  bei vertinimo kriterijus, tai yra: I grupė – 8-10 m.; II grupė – 11-14 m.; III gr. 15m. amžiaus ir vyresni. Trijų grupių amžiaus kategorijose buvo išskirtos I, II ir III vietos.  Rudaminos meno mokyklos direktorius Jurij Krupičevič, pasveikino konkurso nugalėtojus ir buvo įteiktos atminimo dovanėlės bei diplomai. Po iškilmingos parodos atidarymo, visi įsiamžino atminimo nuotraukoje. Nugalėtojai:
I grupė – 8-10 m.;
Tapyba
I vieta Vytė Brežinskaitė (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Ivona Dakinevič)
II vieta Agata  Cereško (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Ivona Dakinevič)
III vieta Akvilė Bogdevičiūtė (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Ivona Dakinevič)
Keramika
I vieta Emilija Sinkevič (Šalčininkų Stanislavo Moniuškos  m.m., mokyt. Asta Vasiliauskaitė)
II vieta Deivydas Jablonskas (Šalčininkų Stanislavo Moniuškos  m.m., mokyt. Asta Vasiliauskaitė)
III vieta Agata Veligor (Šalčininkų Stanislavo Moniuškos  m.m., mokyt. Asta Vasiliauskaitė)
II grupė – 11-14 m.;
Piešimas
I vieta Patrycja  Žukovska (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Renata Utovka)
II vieta Kamėja  Ježovaitė (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Ivona Dakinevič)
III vieta J. Bartaševičiūtė (Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, mokyt. D. Nalivaikaitė-Venslauskienė)
Tapyba
I vieta Kamilia Julija Koženevska (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Renata Utovka)
II vieta Agita Žitkutė (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Renata Utovka)
III vieta Kotryna Jaževič (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Renata Utovka)
Keramika
I vieta Agata Govina (Šalčininkų Stanislavo Moniuškos  m.m., mokyt. Asta Vasiliauskaitė)
II vieta Milana Pavlenko (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Povel Bota)
II vieta Beata Ingrida Aleksandrova (Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazija, mokyt. Renata Utovka)
III vieta Agata Zdanovič (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Pavel Bota)
III gr. 15m. amžiaus ir vyresni.
Piešimas
II vieta Gabriela Stankevič (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, mokyt. Renata Utovka)
III vieta E.  Lelis (Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, mokyt. D. Nalivaikaitė-Venslauskienė)
Tapyba
II vieta S. Kuoraitė (Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, mokyt. D. Nalivaikaitė-Venslauskienė)
Keramika
I vieta Vanesa Voisiat , II vieta David Turlinskas, III vieta Elžbieta Markevič
(Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazija, mokyt. Renata Utovka)
 
Rudaminos meno mokyklos vyresn. dailės mokytoja Ivona Dakinevič