Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 9 dieną Rudaminos meno mokykloje buvo iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto pasirašymo diena – kovo 11-oji.
Minėjimas prasidėjo Vinco Kudirkos ,,Tautine giesme“, kurią atliko Rudaminos meno mokyklos mokiniai ir mokyklos bendruomenė. Koncerto vedančiosios VIII klasės mokinės Emilija Bušmič ir Snieguolė Bičkutė susirinkusius supažindino su lietuvių tautos žymiaisiais kūrėjais ir atlikėjais, sugebėjusiais vystyti ir brandinti ,,geležinės uždangos“ sąlygomis Lietuvos muzikinę kultūrą. 
Žymiausių Lietuvos dailininkų kūrybos prezentaciją paruošė ir susirinkusius supažindino V klasės mokinė Emilija Grablevskytė.
Kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus dainą apie sunkią emigranto dalią iš miuziklo ,,Devynbėdžiai“,- atliko mišrus vokalinis ansamblis ,,Geniukai“. Skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio lietuviškų dainų siuita, klavyras Donato Zakaro. Vaclovo Augustino, Sebastijano Bacho, Vinco Kudirkos ,, Tėvynei giedu naują giesmę”, kurioje priesaikos žodžiai skambėjo lotynų ir lietuvių kalbomis. Buvo atliktos nuotaikingos ir spalvingos kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus dainos, kurioms fortepijoninį akompanimentą paįvairino saksofonininkų kvartetas.
Minėjimas buvo užbaigtas prasminga Gintauto Abariaus ir Gintaro Zdebskio daina ,,Dieve, laimink Lietuvą”.